28.01.2020, 21:45

Program informacyjny koncentrujący się wokół problematyki polskiej i polonijnej.