04.09.2019 | Ich misją jest promowanie Polski i łączenie Polaków

Działają tworząc portale internetowe, telewizję i radio, często w trudnych warunkach. Mowa o dziennikarzach polonijnych. W Krynicy w czasie forum ekonomicznego rozmawiano o ich pracy i rozwoju mediów.

tematy dnia Zobacz wszystkie
reklama