I Kongres Młodzieży Polonijnej w Ameryce Południowej - dzień 1
03.07.2019 | I Kongres Młodzieży Polonijnej Ameryki Południowej