08.10.2018, 21:45

Program informacyjno - publicystyczny koncentrujący się wokół problematyki polskiej i polonijnej.