09.07.2018 | Polonijne Studium Choreografii

W Rzeszowie trwają zajęcia Polonijnego Studium Choreografii. To jedyna na świecie szkoła kształcąca przyszłych kierowników i choreografów polonijnych zespołów folklorystycznych.

tematy dnia Zobacz wszystkie
reklama